; Ehitustööd – Tartu Viimistlus

Ehitustööd

Fassaadide värvimine

Iga konkreetse fassaadi jaoks kehtivad kindlad, ainult sellele pinnale sobivad krundid ja värvid.

Fassaadimaterjalide valikul aitame nende sobivust ühele või teisele pinna tüübile leida.

Fassaadivärvid peavad ära hoidma niiskuse tungimise hoonesse (ehk olema hüdrofoobne), teisalt peavad need läbi laskma veeaure.

Vesidispersioonfassaadivärvid on elastsed, küllaldase mehaanilise vastupidavusega, on vastupidavad ilmastikutingimustele ning annavad kattele suurepärased kaitsvad omadused. Nende kasutamine on lihtne ja mugav. Värve kantakse pinnale pintsliga, rulliga või pihustiga.

Hinnakiri
Töö nimetusKirjeldusÜhiku hind
Maalritööd kipsseintelevuukide(koos kiudvõrgu paigaldusega) ja kruvipeade täitmine + lauspahteldus + lihv + krunt + lõppvärval 10.50 €/m2
Krohvitud seinte viimistlusTäitepahtel + lihv + viimistluspahtel + lihv + krunt + lõppvärval 13.00 €/m2
Kipslagede viimistlusvuukide(koos kiudvõrgu paigaldusega) ja kruvipeade täitmine + lauspahteldus + lihv + krunt + lõppvärv
al. 13.00 €/m2
Betoonlagede viimistlusTäitepahtel (koos vuukidele asetatud võrklintidega) + lauspahteldus + viimistluspahtel+ lihv + krunt + lõppvärval 14.00 €/m2
Akna ja ustepalede viimistlus
Akna ja ustepalede viimistlus koos metallnurkade paigaldusegaal 8.00 €/jm
Lubivärvimine ja savivärvimine pinsliga (1 kord)al 8.00 €/m2
Seinte värvimine koos parandustega
Osaline seinte kohtparandused + lõppvärv 2x
al 8.50 €/m2
Struktuur ja dekoratiiv värvimine Struktuur ja dekoratiiv värvimine pintsliga (1 kord)al 10.00 €/m2
Akrüülimine

al 1.50 €/jm
Betoonlae vuukide tegemine
al 3.50 €/jm
Tapeedi paigaldus al 8.00 €/m2
Lisatööd
Kokkuleppelal 17.00 €/h
Kalkulaator