; Eramu krohvi- ja viiimistlustööd: Nelgi tn, Tartu – Tartu Viimistlus

Eramu krohvi- ja viiimistlustööd: Nelgi tn, Tartu